logo Sjapri

Disclaimer Sjapri, Bruidsservice aan Huis, Hairstyling, Visagie en Design.

De inhoud van de website van Sjapri, Bruidsservice aan Huis is met de grootste zorg samengesteld. Hoewel Sjapri, Bruidsservice aan Huis er naar streeft dat de informatie op de website permanent zo accuraat en actueel mogelijk wordt weergegeven, zijn wijzigingen in de informatie te allen tijde voorbehouden. U kunt aan de informatie op deze site geen rechten ontlenen. Evenmin kan Sjapri, Bruidsservice aan Huis aansprakelijk worden gesteld voor onjuiste en/of onvolledige informatie welke wellicht op deze website zou voorkomen.

Alle informatie en gegevens van deze website mogen zonder onze nadrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden vermenigvuldigd of gepubliceerd.

Links naar derden
Sjapri, Bruidsservice aan Huis heeft op haar website links geplaatst naar websites van derden. Sjapri, Bruidsservice aan Huis is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van die websites.
Sjapri, Bruidsservice aan Huis plaatst dergelijke links enkel voor het gemak van de bezoeker van de Sjapri, Bruidsservice aan Huis-site zonder daarmee de inhoud van de externe website blindelings te onderschrijven.

Copyright
Alle rechten op de Sjapri, Bruidsservice aan Huis-website, dan wel ontwerpen, teksten, fotografisch-/beeldmateriaal, aangeboden diensten en producten, scripts en andere onderwerpen op de Sjapri, Bruidsservice aan Huis-website, berusten bij Sjapri, Bruidsservice aan Huis, tenzij anders vermeld.

Privacy
Indien de bezoeker van de Sjapri, Bruidsservice aan Huis -website zich opgeeft via de Sjapri, Bruidsservice aan Huis-website om informatie via post, mail of telefoon te ontvangen, wordt hij verzocht bepaalde persoonsgegevens aan Sjapri, Bruidsservice aan Huis te verstrekken (te weten: naam, e-mail, telefoon- en/of adresgegevens).
In dit geval geeft een bezoeker Sjapri, Bruidsservice aan Huis toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan in een bestand van Sjapri, Bruidsservice aan Huis.

De door de bezoeker aan Sjapri, Bruidsservice aan Huis beschikbaar gestelde gegevens worden verwerkt conform de Wet bescherming persoonsgegevens en zullen daarom nooit zonder uw toestemming worden verstrekt aan derden.
Op uw verzoek zal Sjapri, Bruidsservice aan Huis u;

  • inzage geven in de door Sjapri, Bruidsservice aan Huis verwerkte gegevens,
  • uw gegevens aanpassen/actualiseren of
  • uw gegevens uit haar bestand verwijderen.

Statistieken en cookies
Om het gebruik van de Sjapri, Bruidsservice aan Huis -website te optimaliseren wordt gebruik gemaakt van cookies. Deze technische gegevens over o.a. het gebruik van de website bevatten geen gegevens die herleidbaar zijn tot de bezoeker. Sjapri, Bruidsservice aan Huis koppelt de gebruikersstatistieken niet aan gegevens die u eventueel via deze website aan ons hebt verstrekt.

Klachten over hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens?
Heb je toch klachten hierover?
Dan kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen
Indien u nog vragen of opmerkingen heeft over onze disclaimer en/of privacybeleid kunt u contact opnemen via info@bruidsservice.nl